Báo chí Hàn Quốc ngày 23/2 dẫn nguồn tin từ Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) cho biết, BOK có thể sẽ sử dụng một phần dự trữ ngoại tệ quốc gia gồm 201,7 tỷ USD để ngăn chặn đà giảm giá của đồng won. BOK cũng đang xem xét phương án sử dụng quỹ hoán đổi tiền tệ giữa đồng won và yên (Nhật Bản) trong trường hợp cần thiết.