C.T.V

Chinh phu cau thi, lang nghe y kien cac nha khoa hoc - Anh 1

(Cadn.com.vn) - Chiều 10-11, tại Trụ sở Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng và Chủ tịch Ủy ban Giám sám sát tài chính quốc gia Vũ Viết Ngoạn đã đồng chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo một số viện nghiên cứu về cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin phục vụ công tác tham mưu, đề xuất các giải pháp phát triển kinh tế xã hội; đồng thời trao đổi về các định hướng, giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2017. Việc làm này thể hiện tinh thần cầu thị, lắng nghe của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. “Đây là buổi mở đầu cho việc cầu thị của Thủ tướng với các nhà khoa học, của Chính phủ với các viện nghiên cứu, muốn nói sự tôn trọng, sự cầu thị rất lớn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ” – Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết. Đồng thời Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nêu rõ, Thủ tướng giao cho Văn phòng Chính phủ và Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia lắng nghe ý kiến đó với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, để có hiệu quả. Truyền đạt ý kiến của Thủ tướng, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, Thủ tướng mong muốn các nhà khoa học chủ động hơn trong công tác nghiên cứu, đề xuất kịp thời các giải pháp điều hành vĩ mô với Chính phủ, trực tiếp là Thủ tướng Chính phủ. Hướng nghiên cứu cần thể hiện tầm nhìn chiến lược, kết hợp chặt chẽ giữa nghiên cứu các vấn đề dài hạn, trung hạn và trước mắt, giữa tình hình quốc tế và bối cảnh trong nước. Các kết quả nghiên cứu thực sự góp phần vào dự báo xu hướng phát triển và cung cấp căn cứ khoa học trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của các giai đoạn.