Tại Diễn đàn Chính phủ-khu vực tư nhân lần thứ 13 vừa qua, Thủ tướng Campuchia Hun Sen cho biết nước này đang và sẽ thực hiện nhiều biện pháp để ổn định nền kinh tế và đảm bảo đời sống dân sinh.