Vụ chìm tàu xảy ra khoảng 10 giờ 30 sáng 11.10 ở vùng biển gần đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị. Thời điểm gặp nạn, trên tàu ngoài hàng hóa còn chở theo ít nhất 44 người.