Lúc 1 giờ 30 ngày 22.2, một chiếc đò chở 5 người đi trên sông Thiềng Liềng (TP.HCM) ra Vũng Tàu, khi cách mũi Vũng Tàu khoảng 10 hải lý bất ngờ bị sóng đánh chìm.