Các nhà khoa học ở Viện Viên, Áo, tuyên bố rằng chim ác là có lòng vị tha khi chúng có thể vô tư giúp những con chim khác trong đàn của mình. Họ đã công bố phát hiện của mình trên tạp chí Biology Letters.

Chim ac la co long vi tha - Anh 1

Ảnh minh họa.

Phải ghi nhận rằng trước đó các nhà khoa học từng coi lòng vị tha chỉ là phẩm chất của riêng loài linh trưởng và con người mà thôi. Nhưng những quan sát mới nhất đã giúp phát hiện thấy rằng chim ác là cũng biết tỏ rõ mối quan tâm đến những con chim thân thiết trong đàn.

Các nhà khoa học đã thực hiện thử nghiệm như sau. Họ thiết kế một lồng cho chim ác là với những điều kiện là nếu một con chim ngồi lên giàn thì những con chim khác mới có thể có được thức ăn. Để con chim ác là đang ngồi trên giàn có được thức ăn thì nó phải bay khỏi giàn, nhưng khi đó những thành viên khác trong đàn lại bị tước mất thức ăn. Kết quả theo dõi đàn chim đã khiến các nhà nghiên cứu kinh ngạc. Mỗi thành viên trong đàn chim đều thường xuyên ngồi trên giàn để những con khác có thể được ăn.

Các nhà khoa học kết luận rằng chim ác là hiểu được những điều kiện đặt ra cho chúng. Nếu đường tới thức ăn bị ngăn cản thì lập tức một con trong đàn nhảy lên giàn ngay để nuôi những con khác. Những hành động như vậy có thể cho thấy rằng chim ác là biết quan tâm đến các thành viên trong đoàn của mình. Chúng có thể giúp đỡ nhau một cách vô tư.

Vũ Trung Hương