Những mẩu truyện tranh thú vị về băn khoăn hàng ngày của mẹ Lạc Lạc trong việc nuôi con sơ sinh.

Chiêu độc "trị" con ngủ hay đạp chăn

1. Khổ vì con ngủ đạp chăn

2. Chuyện chăm sóc rốn cho con