Sáng 24-2, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam tổ chức tổng kết Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam đến năm 2010 và phương hướng Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn mới 2011-2020. Tới dự, có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Nguyễn Thiện Nhân, Phó Thủ tướng Chính phủ; Võ Văn Thưởng, Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam; Trung tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện một số bộ, ban, ngành, đoàn thể.

Thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam đến năm 2010, do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, những năm qua, Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam, T.Ư Đoàn đã phối hợp các bộ, ngành, địa phương liên quan xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược thanh niên với Chiến lược có sáu nội dung chủ yếu, trong đó đáng chú ý là nâng cao nhận thức chính trị, tinh thần yêu nước, yêu CNXH, ý thức trách nhiệm công dân, xây dựng phẩm chất tốt đẹp và đạo đức cách mạng cho thanh niên... Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao sự phối kết hợp giữa Bộ Nội vụ, T.Ư Đoàn và Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam triển khai thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam trong thời gian qua. Sau bảy năm triển khai thực hiện, Chiến lược đã tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác bồi dưỡng, giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho thế hệ trẻ, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghề nghiệp, giải quyết việc làm, chăm lo sức khỏe, phòng, chống tệ nạn xã hội cho thanh niên, đáp ứng yêu cầu xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH và hội nhập quốc tế. Để triển khai thực hiện Chiến lược thanh niên trong giai đoạn tiếp theo, Phó Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành, đoàn thể cần quan tâm hơn nữa công tác bồi dưỡng, phát triển cả về thể chất, văn hóa, nghề nghiệp cho thanh niên. Tạo ra những sân chơi bổ ích, như xây dựng diễn đàn thông tin cho thanh niên trên mạng in-tơ-nét; bồi dưỡng, phát triển tài năng trẻ, đội ngũ giáo viên trẻ; tạo môi trường sống tốt hơn cho thanh niên vùng biển, đảo, vùng sâu, vùng xa, miền núi... Nhân dịp này, bảy tập thể được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 19 tập thể và 25 cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ Nội vụ.