Ngày 16.4, tại Hà Nội đã diễn ra hội nghị Ban thư ký T.Ư Hội SVVN thảo luận về đề cương báo cáo của Ban chấp hành T.Ư Hội SVVN khóa 7 trình Đại hội đại biểu toàn quốc Hội SVVN lần thứ 8.