(Vitinfo) - Chiếc váy này có trị giá 100.000 USD. Nó được làm từ những đồng bảng Anh (50.000 bảng) để ra mắt trong một chương trình xổ số.