(ĐTCK) Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa họp và cho ý kiến về phương án cấp vốn trái phiếu chính phủ (TPCP) bổ sung giai đoạn 2014 - 2016 cho một loạt dự án dở dang. Trước đó, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội đã thông qua phương án phát hành bổ sung 170.000 tỷ đồng TPCP.

Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh, sẽ chỉ bố trí vốn cho các dự án nằm trong danh mục sử dụng vốn TPCP giai đoạn 2012 - 2015 đã được Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê duyệt. Các dự án chỉ được bổ sung vốn cho phần điều chỉnh chính sách, giá theo quyết định đầu tư đã được Thủ tướng giao kế hoạch vốn TPCP giai đoạn 2012 - 2015, không bố trí vốn cho phần điều chỉnh tăng quy mô, các dự án hoàn thành đã bàn giao có nhu cầu vốn còn lại dưới 2% tổng mức đầu tư…

Việc bổ sung vốn theo thứ tự ưu tiên: bổ sung đủ vốn hoàn thành dứt điểm các dự án còn thiếu vốn dưới 100 tỷ đồng; bổ sung đủ vốn cho các dự án hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2013, nhưng còn thiếu vốn; bổ sung vốn theo tiến độ một số dự án quan trọng…

Cụ thể, có khoảng 920 dự án dự kiến sẽ hoàn thành hoặc hoàn thành đúng tiến độ, trong đó bố trí hoàn thành dứt điểm 536 dự án còn thiếu vốn dưới 100 tỷ đồng và 5 dự án hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2013… Tuy nhiên, do vốn TPCP bổ sung chỉ đạt 43,6% so với nhu cầu nên còn lại 91 dự án chưa bố trí đủ vốn để hoàn thành trong năm 2014 - 2015 và 26 dự án phải tạm giãn, hoãn tiến độ thực hiện do không có vốn.

Theo ông Phùng Quốc Hiển, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội, việc không bổ sung vốn cho các dự án có nhu cầu vốn còn lại dưới 1 tỷ đồng; các dự án đã đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2012 có nhu cầu vốn TPCP còn lại dưới 2% là hợp lý, bởi có thể sử dụng ngân sách địa phương hoặc nguồn dự phòng của dự án để xử lý. Với dự án còn thiếu vốn dưới 100 tỷ đồng, ông Hiển nhất trí với việc bố trí khoảng 13.000 tỷ đồng để hoàn thành dứt điểm 536 dự án.

Tuy nhiên, qua rà soát tổng hợp nhu cầu vốn của các dự án trong danh mục, còn một số dự án có nhu cầu dưới 100 tỷ đồng chưa được bố trí vốn. Bộ trưởng Bùi Quang Vinh cho biết, đây là các dự án hiện chưa điều chỉnh tổng mức đầu tư và đã được bố trí đủ vốn, hoặc đã có cam kết của các bộ, địa phương về việc hoàn thành. Tuy nhiên, đại diện Ủy ban Tài chính - Ngân sách cho rằng, để đảm bảo đúng nguyên tắc, đề nghị Chính phủ yêu cầu các bộ, địa phương khẳng định bằng văn bản về việc đảm bảo hoàn thành dự án thì mới bố trí vốn bổ sung.

Đối với 91 dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2014 - 2015, vốn TPCP bổ sung mới chỉ đáp ứng được một phần số vốn còn thiếu, do đó, Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội đề nghị 2 phương án. Thứ nhất, đề nghị phân bổ vốn ngay cho các dự án trên và giao Chính phủ chịu trách nhiệm chỉ đạo rà soát, cắt giảm, điều chỉnh tổng mức đầu tư và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để đảm bảo hoàn thành dự án trong năm 2014 - 2015.

Thứ hai, đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, địa phương hoàn thành việc rà soát, cắt giảm, điều chính tổng mức đầu tư của từng dự án, huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để đảm bảo hoàn thành dự án trong năm 2014 - 2015 và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định trước ngày 30/4/2014.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, giao hết cho Chính phủ là trái với Nghị quyết của Quốc hội. Có chăng chỉ cho gia hạn đến 31/4, chứ không thể giao hoàn toàn cho Chính phủ để rồi đi giám sát. “Mình không thể làm trái Nghị quyết Quốc hội. Song tôi đồng ý với cách làm của Chính phủ là phải rà soát lại để điều chỉnh cho dứt điểm. Thay vì làm 100 km đường dở dang thì dồn vốn để hoàn thành 50 km”, bà Nguyễn Thị Kim Ngân nói.

Bùi Trang