Sự khác biệt lớn nhất giữa ĐT Nga của Hiddink và của các HLV tiền nhiệm chính nằm ở 2 khía cạnh. Thứ nhất là điểm rơi phong độ. Thứ hai là sức bền.