UBND TP Hà Nội vừa có văn bản số 301/TB-UBND (ngày 24-10), thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo về việc rà soát danh mục các công trình trọng điểm TP Hà Nội giai đoạn 2014-2015.

Theo đó: trong điều kiện khó khăn về nguồn vốn đầu tư xây dựng hiện nay và trong các năm tới, việc rà soát, điều chỉnh, cắt giảm dự toán và giãn, hoãn tiến độ đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm giai đoạn từ nay tới năm 2015 là cần thiết, phù hợp với thực tế tình hình và khả năng cân đối nguồn vốn, đồng thời thực hiện hiệu quả chủ trương tái đầu tư công hiện nay.

Quan điểm chỉ đạo chung của UBND là TP thống nhất về chủ trương rà soát lại danh mục công trình, tập trung ưu tiên một số dự án cấp bách trong danh mục và ưu tiên vốn để hoàn thành dứt điểm nhằm phát huy hiệu quả đầu tư. Việc điều chỉnh giãn tiến độ các dự án phải bảo đảm phù hợp với khả năng cân đối các nguồn vốn, nhưng vẫn tiến hành các thủ tục chuẩn bị đầu tư gồm cả các tiểu dự án phục vụ công tác giải phóng mặt bằng. Bên cạnh đó cần rà soát, huy động tối đa các nguồn vốn BT, BOT, ODA, vốn trung ương đầu tư cho hạ tầng theo Luật Thủ đô, nguồn vốn trái phiếu Chính phủ…

Trên cơ sở đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan rà soát, thống nhất danh mục các dự án được tiếp tục bố trí vốn đầu tư xây dựng từ nay đến năm 2015; rà soát lại quy mô, phân kỳ đầu tư… phù hợp với khả năng bố trí vốn; danh mục phải ghi rõ nguồn vốn. Chỉ những dự án bức xúc mới được triển khai tiếp, các dự án còn lại, chưa khởi công sẽ giãn tiến độ.

Cũng theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo, một số dự án cần ưu tiên triển khai ngay trong các năm 2014-2015. Trong đó: đường vành đai I: triển khai ngay các đoạn Ô Chợ Dừa-Hoàng Cầu, Ô Đống Mác-đê Nguyễn Khoái. Riêng đoạn Hoàng Cầu-Voi Phục thực hiện phân kỳ đầu tư. Đoạn từ Hoàng Cầu-nút giao Láng Hạ hoàn thành năm 2015. Đoạn còn lại từ nút giao Láng Hạ-Voi Phục tiếp tục triển khai thủ tục chuẩn bị đầu tư. Nút giao khác mức Ô Chợ Dừa làm ngay công tác chuẩn bị đầu tư, trước mắt khớp nối giao cắt bằng với đường Ô Chợ Dừa-Hoàng Cầu.

Dự án đường vành đai II: với đoạn Ngã tư Vọng-cầu Vĩnh Tuy đi bên dưới phải làm rõ phương án đầu tư; nghiên cứu phương án chuyển dự án BT đường trên cao sang thực hiện đầu tư đường bên dưới nếu nhà đầu tư đồng ý. Đường trên cao sẽ thực hiện đầu tư sau.

Trường hợp không chuyển đổi được và không đủ vốn, cần nghiên cứu phân kỳ đầu tư phù hợp và đầu tư trước đoạn từ cầu Vĩnh Tuy tới chợ Mơ, bảo đảm tính khả thi cho dự án. Với đoạn Nhật Tân-Cầu Giấy (vốn vay Ngân hàng Thế giới) phải cân đối đủ vốn đối ứng cho dự án theo đúng cam kết, phù hợp với tiến độ triển khai dự án.

Dự án Bệnh viện Nhi cần ưu tiên đẩy nhanh công tác đầu tư để khởi công trong năm 2015; dự án trạm bơm Đông Mỹ cũng sẽ ưu tiên đầu tư trong năm 2014-2015. Với các dự án ODA cần cân đối đủ vốn đối ứng theo tiến độ triển khai.

Theo Hà Nội mới