(HNMO) - Nhà khai thác WiMAX đầu tiên của nước Úc, Buzz Broadband của Hervey Bay đã đóng cửa mạng của mình, Giám đốc Điều hành gọi công nghệ này như là một “thảm họa” (disaster) đã “thất bại thảm hại”.