TT - Tôi mới năm tháng tuổi thì má tôi qua đời. Theo lời mọi người kể, mấy ngày đầu tôi khóc khàn giọng vì nhớ hơi mẹ. Tôi khóc bao nhiêu, ba tôi và các anh chị khóc theo bấy nhiêu. Nhà tôi kiếm được bao nhiêu tiền đều ưu tiên mua sữa cho tôi bú. Sữa phải pha thật loãng cho lâu hết.