(NDHMoney) Tổng chỉ tiêu năm 2013 của Đại học Sài Gòn là 3.900 chỉ tiêu.

Trường tuyển sinh trong cả nước.

Bậc ĐH: thi tuyển, ngày thi và khối thi theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Bậc CĐ: không tổ chức thi tuyển; xét tuyển từ kết quả thi tuyển sinh đại học năm 2013 của những thí sinh đã dự thi khối A, A1, B, C, D1 vào các trường đại học theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT, trên cơ sở hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh. Các ngành C140201 (khối M) và ngành C140222 (khối H) chỉ xét tuyển từ các thí sinh dự thi vào Trường đại học Sài Gòn.

Các ngành đào tạo sư phạm không tuyển thí sinh bị dị hình, dị tật, nói ngọng, nói lắp.

Bảng chỉ tiêu cụ thể các ngành như sau:

Để xem chỉ tiêu tuyển sinh của các trường khác, mời xem: Tại đây