(ATPvietnam.com) -ATPvietnam.com xin cung cấp chi tiết giao dịch của nhà đầu tư ngoại trong phiên giao dịch ngày 31/03/2008.