Thời hạn sử dụng ghi trên thẻ bảo hiểm y tế từ ngày 1/10/2015 đến 31/12/2016. Đây là chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại Công văn số 3592/BHXH-BT về công tác thu bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm 2015 – 2016 tại các địa phương, sau những bức xúc của dư luận về việc nhiều nơi thu tiền bảo hiểm y tế của học sinh, sinh viên lên tới 15 tháng, gây khó khăn cho các gia đình khi đầu năm học mới phải lo nhiều khoản đóng góp.

Theo nội dung Công văn, quá trình tổ chức thu bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên tại một số địa phương đã bộc lộ một số vấn đề khó khăn, bất cập, tạo nên những bức xúc trong dư luận xã hội, gây ảnh hưởng không tốt đến việc tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm y tế nói chung, bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên nói riêng.

Chi thu phi BHYT hoc sinh sinh vien nhung thang cuoi nam - Anh 1

Ảnh minh họa - TTXVN

Để đảm bảo thực hiện tốt chính sách bảo hiểm y tế cho các đối tượng là học sinh, sinh viên, nhất là trong năm học 2015 – 2016, năm học đầu tiên triển khai thực hiện theo những quy định mới của Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát lại các văn bản hướng dẫn liên ngành và kịp thời điều chỉnh những nội dung hướng dẫn chưa đúng với quy định của Luật bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn thực hiện (nếu có) trong việc tổ chức thu bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2015 – 2016.

Bảo hiểm xã hội các địa phương thống nhất với Sở Giáo dục và Đào tạo để hướng dẫn các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tổ chức thu phí bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên theo đúng quy định tại điểm a, khoản 5, Điều 2 và quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 5 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT/BYT-BTC ngày 24/11/2014 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế.

Theo đó, đối với năm 2015, thu phí bảo hiểm y tế học sinh sinh viên của những tháng còn lại năm 2015, thời hạn sử dụng ghi trên thẻ bảo hiểm y tế tương ứng với số tiền nộp vào quỹ bảo hiểm y tế. Đối với năm 2016, cơ sở giáo dục thu tiền đóng phần thuộc trách nhiệm phải đóng của học sinh, sinh viên 6 tháng hoặc một năm một lần nộp vào quỹ bảo hiểm y tế. Thời hạn sử dụng ghi trên thẻ bảo hiểm y tế tương ứng với số tiền nộp vào quỹ bảo hiểm y tế.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng chỉ đạo các đơn vị trong ngành tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế cho mọi tầng lớp nhân dân; mở đợt tuyên truyền sâu rộng với những nội dung phù hợp, cụ thể, thiết thực để cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên trong các nhà trường hiểu rõ, nắm vững về trách nhiệm, quyền lợi của mình trong việc tham gia và thự hiện chính sách bảo hiểm y tế của Đảng và Nhà nước.

Bảo hiểm xã hội các địa phương nắm bắt tình hình và kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề bất cập nổi cộm trong việc thu phí bảo hiểm y tế của học sinh, sinh viên thời gian qua theo tinh thần tạo mọi điều kiện thuận lợi, đáp ứng nguyện vọng chính đáng và đảm bảo quyền lợi của học sinh, sinh viên khi tham gia bảo hiểm y tế.

Vân Phương (TTXVN)