T.Thủy

(Cadn.com.vn) - Ngày 31-3, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Chỉ thị số 02-CT/TW của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội Hội cựu chiến binh các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VI. Chỉ thị yêu cầu lãnh đạo Hội cựu chiến binh các cấp, chuẩn bị tốt nội dung đại hội; xây dựng báo cáo đánh giá đúng thực trạng tình hình và hoạt động của các cấp hội trong 5 năm qua; khẳng định những đóng góp của hội và hội viên cựu chiến binh, nêu rõ hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm.