Theo dự thảo Thông tư quy định về việc chuyển mạng viễn thông di động mặt đất giữ nguyên số, thời gian hoàn thành quá trình chuyển mạng tối đa chỉ là 7 ngày làm việc, kể từ khi nhận được yêu cầu chuyển mạng của thuê bao.

Dự thảo đang được Bộ TT&TT lấy ý kiến rộng rãi thông qua Cổng thông tin điện tử của Bộ , nhằm điều chỉnh các hoạt động liên quan đến việc cung cấp, sử dụng dịch vụ chuyển mạng giữ nguyên số tại Việt Nam. Văn bản này sẽ áp dụng đối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông di động; các DN cung cấp dịch vụ điện thoại cố định nội hạt, đường dài trong nước và quốc tế; các nhà cung cấp nội dung trên mạng di động (CP); các cá nhân, tổ chức có nhu cầu chuyển mạng giữ nguyên số cũng như các đơn vị vận hành, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về chuyển mạng giữ nguyên số...

Không phân biệt đối xử thuê bao khi chuyển mạng

Dự thảo thông tư định nghĩa chuyển mạng giữ nguyên số là thủ tục cho phép các thuê bao di động chuyển từ mạng này sang mạng khác, song số điện thoại của họ vẫn được giữ nguyên, không bị thay đổi. Đây là dịch vụ do nhà mạng và Trung tâm chuyển mạng quốc gia cung cấp cho các thuê bao di động, bao gồm cả trả trước lẫn trả sau, có nhu cầu và đủ điều kiện sử dụng dịch vụ.

Chi mat toi da 7 ngay de chuyen mang giu nguyen so - Anh 1

Thời gian hoàn tất việc chuyển mạng không quá 7 ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu

Trên nguyên tắc chung, các doanh nghiệp viễn thông phải cung cấp dịch vụ chuyển mạng này một cách "bình đẳng, công bằng, không phân biệt đối xử cho tất cả các thuê bao". Dịch vụ chuyển mạng không bao gồm việc chuyển các dịch vụ ứng dụng mà thuê bao đang sử dụng tại nhà mạng cũ. Điều này có nghĩa là sau khi chuyển sang mạng mới, thuê bao sẽ phải đăng ký sử dụng các dịch vụ, ứng dụng mong muốn lại từ đầu.

Dữ liệu về tất cả các thuê bao di động đã sử dụng dịch vụ chuyển mạng sẽ được lưu trữ tại Trung tâm chuyển mạng quốc gia và đưa vào trong cơ sở dữ liệu thuê bao chuyển mạng quốc gia. Ngoài ra, cơ sở dữ liệu này cũng sẽ có một bản sao được lưu trữ tại các doanh nghiệp viễn thông để phục vụ mục đích đối chiếu, tra cứu, kiểm tra...

Trung tâm chuyển mạng quốc gia là đơn vị tham gia vào quá trình xử lý việc chuyển mạng; trao đổi các bản tin trong quy trình chuyển mạng giữa các bên tham gia; quản lý và quảng bá cơ sở dữ liệu của các thuê bao đã chuyển mạng; Đây là một đơn vị độc lập với các bên tham gia chuyển mạng và do Cục viễn thông (Bộ TT&TT) quản lý, vận hành, khai thác. Cơ chế phối hợp giữa nhà mạng và Trung tâm chuyển mạng được gọi là "Truy vấn các cuộc gọi" tới Cơ sở dữ liệu thuê bao chuyển mạng quốc gia.

Chuyển mạng trong tối đa 7 ngày làm việc

Khi muốn chuyển mạng giữ nguyên số, các thuê bao di động sẽ phải thanh toán cho nhà mạng chuyển đến một khoản cước dịch vụ chuyển mạng. Thời gian hoàn thành quá trình chuyển mạng tối đa là 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu chuyển mạng của thuê bao.

Sau khi chuyển mạng thành công, nhà mạng cũ sẽ cắt các dịch vụ đang cung cấp cho thuê bao còn Nhà mạng mới sẽ mở dịch vụ. Khoảng thời gian giữa lúc cắt và mở dịch vụ không quá 6 giờ đồng hồ.

Để đăng ký chuyển mạng giữ nguyên số, thuê bao phải đáp ứng được một số điều kiện. Đối với thuê bao trả sau, thông tin thuê bao phải đầy đủ, chính xác so với hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ viễn thông mà thuê bao đã ký với nhà mạng chuyển đi; Không được nợ cước của kỳ thanh toán cước gần nhất; Không sử dụng dịch vụ chuyển vùng quốc tế trong tháng liền trước, hoặc trong tháng đăng ký dịch vụ chuyển mạng. Còn đối với thuê bao trả trước: thông tin thuê bao phải đầy đủ, chính xác theo các quy định về việc đăng ký thông tin thuê bao trả trước.

Bên cạnh đó, thuê bao phải sử dụng dịch vụ của nhà mạng chuyển đi (nhà mạng cũ) ít nhất 90 ngày trước khi đăng ký chuyển mạng. Họ cũng không đang trong quá trình chuyển quyền sở hữu (sang nhượng) số thuê bao; không vi phạm pháp luật hoặc đang bị điều tra về việc vi phạm các hành vi quy định tại điều 12 Luật Viễn thông.

Nhà mạng chuyển đi có quyền từ chối cung cấp dịch vụ chuyển mạng cho thuê bao, nếu thuê bao không đáp ứng được các điều kiện nói trên, hoặc vi phạm điều khoản tại hợp đồng cung cấp - sử dụng dịch vụ. Tương tư, nhà mạng cũng không cho phép chuyển mạng nếu nhận được yêu cầu hủy chuyển mạng của thuê bao, hoặc khi thuê bao đang đăng ký 1 giao dịch chuyển mạng khác tại cùng thời điểm.

Thuê bao có quyền khiếu nại, thắc mắc về chuyển mạng

Để đăng ký dịch vụ chuyển mạng, thuê bao thực hiện thủ tục đăng ký và phải thanh toán cước dịch vụ chuyển mạng cho Nhà mạng chuyển đến. Khoản cước này sẽ không được hoàn trả trong mọi trường hợp. Khi muốn hủy yêu cầu chuyển mạng, thuê bao có thể nhắn tin đến Trung tâm chuyển mạng quốc gia hoặc thông báo cho nhà mạng chuyển đến. Việc hủy yêu cầu phải tiến hành trước thời điểm thuê bao nhận được thông báo về lịch chuyển mạng.

Các thuê bao đã chuyển mạng nhưng do lỗi kỹ thuật của hệ thống chuyển mạng, hoặc không hoàn tất các nghĩa vụ, cam kết với Nhà mạng chuyển đi thì số điện thoại đó phải được hoàn trả về Nhà mạng chuyển đi. Tất nhiên, thuê bao cũng có quyền yêu cầu giải quyết thắc mắc, khiếu nại về việc chuyển mạng.

Các doanh nghiệp viễn thông (cả chuyển đi lẫn chuyển đến) có trách nhiệm phối hợp với Cục Viễn thông xây dựng Quy trình cung cấp dịch vụ chuyển mạng; Đầu tư, nâng cấp hệ thống mạng lưới, xây dựng hệ thống chuyển mạng của mình, kết nối với Trung tâm chuyển mạng quốc gia.

Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện thoại nội hạt, đường dài trong nước và quốc tế và các CP cần cập nhật thông tin cơ sở dữ liệu chuyển mạng để duy trì cung cấp dịch vụ viễn thông và dịch vụ ứng dụng viễn thông; Đảm bảo định tuyến đúng các cuộc gọi, tin nhắn đi và đến thuê bao chuyển mạng. Họ cũng cần có cơ chế bảo vệ dữ liệu thuê bao phù hợp để đảm bảo rằng những dữ liệu này chỉ để phục vụ mục đích thực hiện dịch vụ chuyển mạng hoặc để định tuyến chính xác các cuộc gọi, tin nhắn tới thuê bao chuyển mạng.

T.C