Hanoinet - Mình thích cậu, dù lớn hơn một tuổi vẫn bị gọi là “thằng bạn”. Vì chơi chung nhau từ thuở còn cởi trần tắm mưa, cậu biết mình có một vết sẹo dài trên vai phải, xấu ơi là xấu.