“Các doanh nghiệp ngoài Nhà nước chiếm tới 93% số vụ tai nạn lao động (TNLĐ) nghiêm trọng, tuy nhiên hầu hết đều không có thống kê, báo cáo lên cơ quan quản lý Nhà nước. 6 tháng đầu năm 2007 trung bình chưa đến 2% doanh nghiệp báo cáo. Trước đó, con số này cũng chỉ 2,1%.