Trong thời điểm thị trường trầm lắng, giá cổ phiếu chỉ tăng trong một ngày (T + 1) như hiện nay, sau khi chọn xong thời điểm (gần đây) và quyết định mua loại cổ phiếu nào (nếu dùng vốn tự có), nhà đầu tư cần kiên trì chờ, không nên bán tháo khi thấy giá giảm nhất thời