Dưới đây là 8 câu hỏi trắc nghiệm về thế giới xung quanh. Bạn trả lời được bao nhiêu câu? Hãy cũng Ohay TV khám phá mức độ hiểu biết của bạn nhé!

1. Câu 1

Chi 4% nguoi tra loi dung 8 cau hoi nay. Ban thi sao? - Anh 1

2. Câu 2

Chi 4% nguoi tra loi dung 8 cau hoi nay. Ban thi sao? - Anh 2

3. Câu 3

Chi 4% nguoi tra loi dung 8 cau hoi nay. Ban thi sao? - Anh 3

4. Câu 4

Chi 4% nguoi tra loi dung 8 cau hoi nay. Ban thi sao? - Anh 4

5. Câu 5

Chi 4% nguoi tra loi dung 8 cau hoi nay. Ban thi sao? - Anh 5

6. Câu 6

Chi 4% nguoi tra loi dung 8 cau hoi nay. Ban thi sao? - Anh 6

7. câu 7

Chi 4% nguoi tra loi dung 8 cau hoi nay. Ban thi sao? - Anh 7

8. Câu 8

Chi 4% nguoi tra loi dung 8 cau hoi nay. Ban thi sao? - Anh 8

9. ĐÁP ÁN:

Câu 1: 1969

Câu 2: Không phải

Câu 3 Da

Câu 4: Đáp án 1

Câu 5: Cơ Đenta

Câu 6: iceland

Câu 7: Trái đất

Câu 8: 75

Theo Vô Vô (Ohay.tv)