Vinamilk công bố chi 2 triệu USD để tiếp thị nhãn hàng cà phê Moment, qua sự kiện hợp tác quảng bá thương hiệu với CLB Arsenal.