QĐND - Chất lượng đội ngũ luật sư tuy đã được nâng lên một bước, nhưng vẫn còn nhiều hạn chế về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng hành nghề, đạo đức và ứng xử nghề nghiệp, số luật sư có trình độ đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế chỉ chiếm khoảng 1,2%. Đây là một trong những nội dung Tờ trình của Chính phủ về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư trong buổi làm việc chiều qua, 12- 4, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

QĐND - Chất lượng đội ngũ luật sư tuy đã được nâng lên một bước, nhưng vẫn còn nhiều hạn chế về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng hành nghề, đạo đức và ứng xử nghề nghiệp, số luật sư có trình độ đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế chỉ chiếm khoảng 1,2%. Đây là một trong những nội dung Tờ trình của Chính phủ về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư trong buổi làm việc chiều qua, 12- 4, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Cũng theo nội dung Tờ trình, số luật sư so với dân số hiện nay còn rất thấp (1 luật sư/12.000 người dân), tỷ lệ vụ án hình sự có luật sư tham gia chiếm khoảng 21,4%, trong khi tỷ lệ vụ án dân sự và hôn nhân gia đình có sự tham gia của luật sư còn thấp hơn, chỉ chiếm 6,8%. Bên cạnh đó, công tác quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư ở một số địa phương còn lỏng lẻo, hiệu lực, hiệu quả chưa cao, có sự trùng lắp nhất định giữa quản lý nhà nước với chế độ tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư.

Một trong những nguyên nhân dẫn tới tình trạng trên được giải thích là do một số quy định của Luật Luật sư đã không còn phù hợp với thực tiễn. Đó là lý do phải đặt ra yêu cầu sửa đổi, bổ sung Luật Luật sư, để Luật này hoàn thiện hơn, tác động tích cực tới việc hoàn thiện và nâng cao chất lượng đội ngũ luật sư.

Thảo luận và cho ý kiến về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư, các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng nhất trí quan điểm cần sửa đổi, bổ sung Luật Luật sư cho phù hợp hơn với tình hình thực tiễn. Tuy nhiên, các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng lưu ý cần cân nhắc kỹ một số trường hợp còn có những ý kiến khác nhau. Đặc biệt là vấn đề có nên cho phép người đã từng bị kết án hành nghề luật sư không, giảng viên pháp luật có được phép hành nghề luật sư không, các đối tượng được miễn thời gian tập sự hành nghề luật sư, đào tạo nghề luật sư, cơ quan nào được quyền cấp thẻ hành nghề luật sư, có nên duy trì quy định cấp giấy chứng nhận bào chữa cho luật sư không…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị đại diện cơ quan soạn thảo, Bộ Tư pháp, tiếp thu ý kiến của các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, báo cáo lãnh đạo Bộ và Chính phủ để hoàn thiện dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư.

Buổi sáng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành thảo luận và cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản.

Theo chương trình, sáng nay, 13-4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ nghe Đoàn Giám sát báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với người có công với cách mạng. Chiều cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về một số vấn đề quan trọng, còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.

MINH THẮNG