Một bệnh nhân đã chết sau khi “bác sỹ chui” sử dụng chiêu chữa bệnh khá lạ là cắm kim vào huyệt sau đó dùng giác hơi hút máu.