(Chinhphu.vn) - Ông Vũ Văn Thuận công tác trong cơ quan nhà nước được hơn 7 tháng và đang hưởng 85% lương cơ bản. Ông Thuận hỏi: Khi nào thì ông được hưởng 100% lương? Với thời gian lao động như trên ông Thuận có được hưởng trợ cấp khó khăn theo Quyết định 471/QĐ-TTg ngày 30/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ không?

Câu hỏi của ông Thuận được Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời như sau: Do ông Thuận không nêu rõ chức danh, vị trí làm việc, cơ quan đang công tác, nên ông Thuận có thể tham khảo cả hai quy định về chế độ tập sự đối với người được tuyển dụng vào công chức và người trúng tuyển viên chức để đối chiếu với trường hợp cụ thể của mình: Chế độ tập sự của công chức Điều 20 Nghị định 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức quy định: Người được tuyển dụng vào công chức phải thực hiện chế độ tập sự để làm quen với môi trường công tác, tập làm những công việc của vị trí việc làm được tuyển dụng. Thời gian tập sự được quy định 12 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào công chức loại C; 6 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào công chức loại D. Chế độ tập sự của viên chức Theo Điều 27 Luật Viên chức thì người trúng tuyển viên chức phải thực hiện chế độ tập sự, trừ trường hợp đã có thời gian từ đủ 12 tháng trở lên thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng. Thời gian tập sự từ 3 tháng đến 12 tháng và phải được quy định trong hợp đồng làm việc. Ông Thuận đã tập sự được hơn 7 tháng, nếu ông Thuận được tuyển dụng vào công chức loại C thì thời gian tập sự còn 5 tháng. Nếu ông được tuyển dụng vào công chức loại D thì thời gian tập sự đã hết. Trường hợp ông Thuận trúng tuyển viên chức thì phải căn cứ vào thời gian tập sự ghi trong hợp đồng để biết thời gian tập sự đã hết chưa, hay thời gian tập sự còn lại là bao nhiêu. Thế nhưng dù ông Thuận được tuyển dụng công chức loại C, hay trúng tuyển viên chức mà hợp đồng ghi thời gian tập sự 12 tháng, thì thời gian tập sự của ông còn lại nhiều nhất là 5 tháng. Hết thời hạn tập sự ông Thuận sẽ được hưởng 100% lương theo ngạch bậc được hưởng. Công chức, viên chức tập sự được hưởng trợ cấp khó khăn Theo Điểm a, Điểm b, Khoản 1, Điều 1 Quyết định 471/QĐ-TTg ngày 30/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người hưởng lương hưu có mức lương thấp, người hưởng trợ cấp ưu đãi người có công và hộ nghèo đời sống khó khăn, được hướng dẫn tại Điểm a, Điểm b, Khoản 1, Điều 2 Thông tư số 07/2011/BLĐTBXH ngày 15/4/2011 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, thì đối tượng có mức lương thấp, đời sống khó khăn được hưởng trợ cấp khó khăn là người có hệ số lương (lương chức vụ hoặc lương theo ngạch, bậc hiện hưởng) từ 3,00 trở xuống được hưởng trợ cấp mức 250.000 đồng/người, gồm: - Cán bộ (quy định tại Khoản 1, Điều 4 Luật Cán bộ công chức ngày 13/11/2008), công chức (quy định tại Nghị định 06/2010/NĐ-CP ngày 25/1/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức) thuộc biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước làm việc trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương; ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; - Viên chức thuộc biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước và các nguồn thu sự nghiệp theo quy định của pháp luật làm việc trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội. Các đối tượng nêu trên bao gồm cả những người trong thời gian tập sự, thử việc, nghỉ hưởng chế độ ốm đau, thai sản theo quy định của pháp luật. Về trường hợp của ông Thuận được tuyển dụng công chức, hay trúng tuyển viên chức đang hưởng lương chế độ tập sự, có hệ số lương dưới 3,00 thì được hưởng chế độ trợ cấp khó khăn theo Quyết định 471/QĐ-TTg nêu trên. Luật sư Trần Văn Toàn VPLS Khánh Hưng – Đoàn Luật sư Hà Nội * Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.