Thời gian qua, Trang Ý kiến chiến sĩ nhận được thư của quân nhân đơn vị hòm thư 4AH-510, thành phố Plei-ku, Gia Lai và một đơn vị khác hỏi về chế độ treo quốc kỳ và chế độ chào cờ ở các cơ quan, đơn vị quân đội. Qua trao đổi với cơ quan chức năng, Tòa soạn trả lời như sau...