Hỏi: Tôi là lao động nữ, vừa hết thời gian nghỉ thai sản. Hiện nay sức khỏe tôi vẫn chưa được tốt. Được biết, pháp luật BHXH có quy định về có chế độ nghỉ dưỡng sau thai sản.

Đề nghị quý báo tư vấn, quy định của pháp luật cụ thể về vấn đề này. Người nghỉ dưỡng sau thai sản có được đồng thời hưởng lương không (Thanh Tâm - Chương Mỹ - Hà Nội) Trả lời: 1. Vấn đề chị hỏi về nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản được quy định tại Điều 37 Luật BHXH năm 2006 và Điều 17 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP, ngày 22/12/2006, hướng dẫn một số điều của Luật BHXH 2006 về BHXH bắt buộc, như sau: - Điều kiện được hưởng chế độ nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản, khi người lao động nữ sau thời gian hưởng chế độ thai sản sức khỏe còn yếu thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe; - Về thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe trong 01 năm tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hàng tuần, ngày đi và về nếu nghỉ tại cơ sở tập trung. Số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe do người sử dụng lao động và BCH Công đoàn cơ sở hoặc BCH Công đoàn lâm thời quyết định, cụ thể như sau: a) Tối đa 10 ngày đối với lao động nữ sinh một lần từ 02 con trở lên; b) Tối đa 07 ngày đối với lao động nữ sinh con phải phẫu thuật; c) Bằng 05 ngày đối với các trường hợp khác. - Mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe một ngày: a) Bằng 25% mức lương tối thiểu chung nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe tại gia đình; b) Bằng 40% mức lương tối thiểu chung nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe tại cơ sở tập trung, mức hưởng này tính cả tiền đi lại, tiền ăn và ở. 2. Luật BHXH năm 2006 quy định: “BHXH là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thất nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ BHXH” (khoản 1 Điều 3). Bộ luật Lao động không có quy định về việc trả lương cho người lao động nghỉ chế độ thai sản (nói chung) và nghỉ dưỡng sau thai sản (nói riêng). Căn cứ theo quy định nêu trên, về nguyên tắc, người lao động không được người sử dụng lao động trả lương cho thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản, bao gồm cả nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản. Tiền trợ cấp (thai sản) mà người lao động được hưởng là do BHXH chi trả, nhằm mục đích “thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập” do thai sản. LS Phạm Ngọc Minh, Công ty Luật TNHH YouMe, website: http://youmevietnam.com