(CL)- Một tù nhân trốn trại đã cố gắng phá lối đi xuyên qua mạng lưới xe cộ dày đặc ở Sao Paolo, Brazil, trong khi theo sau là hàng đàn xe cảnh sát. Phản ánh của CBS News.

Nguyễn Hiền (Theo CBS)