QĐND - Khoảng 1 giờ 55 phút ngày 17-9, tại kho chứa cám của Công ty Lương thực Sông Hậu đóng tại Khu công nghiệp Trà Nóc, thành phố Cần Thơ đã bốc cháy dữ dội...