- Một chút hoang dã, một chút ngây thơ..., Châu Tấn - nữ đại sứ màu xanh môi trường của Liên hợp quốc tại Trung Quốc như đang trở về với những gì nguyên sơ nhất của con người.