(Zing) - Bộ ảnh độc đáo toàn màu xanh của Châu Tấn chính là thông điệp bảo vệ môi trường mà cô muốn gửi tới các fan.