Ngày 24/3, tại Ethiopia, hội nghị trù bị các hội nghị chung cấp bộ trưởng giữa Ủy ban Liên hợp quốc về kinh tế châu Phi (ECA) và Liên minh châu Phi (AU) đã nhất trí cho rằng các nền kinh tế của châu lục Đen đang đứng trước kỷ nguyên phát triển nhanh chóng.

Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc và Thư ký chấp hành ECA, Abdoulie Janneh, nhấn mạnh các dự báo về tăng trưởng kinh tế châu Phi là khá lạc quan. Ngay cả khi kinh tế thế giới sa lầy trong khủng hoảng, các nền kinh tế châu Phi vẫn tăng trưởng trung bình 4,5% trong năm 2010 và sẽ tăng trưởng 5% trong năm 2011 nhờ những phát triển ấn tượng trong nông nghiệp, sử dụng tài nguyên thiên nhiên và phục hồi du lịch, đặc biệt nhờ các chính sách kích thích tăng trưởng đúng và hiệu quả. Cao ủy AU về các vấn đề kinh tế, Maxwell Mkwezalamba cũng cho rằng châu Phi đã đạt được những thành công quan trọng trong thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ và tăng trưởng kinh tế đã đóng vai trò quan trọng trong giảm đói nghèo và tạo ra thịnh vượng của châu Phi. Hội nghị chung giữa ECA và AU đánh giá cao vai trò của các nhà nước châu Phi trong quản lý và thúc đẩy phát triển, trong đó kinh nghiệm phát triển thành công của các nền kinh tế Đông Á đã được thể nghiệm và thúc đẩy nhanh sự phát triển ở châu Phi. Tuy nhiên, các chuyên gia của Liên hợp quốc và AU cũng lưu ý các nước châu Phi cần tiếp tục thúc đẩy hợp tác khu vực và xuyên biên giới để tạo ra những cơ sở hạ tầng khu vực tốt nhất trong quá trình hoạch định chính sách phát triển, đồng thời nhanh chóng đưa những thành quả phát triển kinh tế lạc quan vào tiến trình xóa đói nghèo, tạo việc làm mới, đặc biệt là cho thanh niên./. (TTXVN/Vietnam+)