Em Đặng Thị Hồng - ở xóm 2 xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa, Nghệ An mới 10 tuổi đầu, nhưng đã phải nuôi tới 5 miệng ăn trong gia đình. Mẹ mất, cha bị bệnh tâm thần, bà nội thì quá già yếu (88 tuổi) lại bị mù.