(CATP) Ô nhiễm không khí đang cắt giảm tuổi thọ trung bình của người châu Âu gần một năm và góp phần đẩy đến cái chết sớm của hàng ngàn người mỗi năm.