VIT- Tốc độ tăng giá các mặt hàng tiêu dùng trong tháng 3 vừa qua ở Châu Âu tiếp tục lập kỷ lục mới. So với tháng 2, các mặt hàng lần lượt tăng giá 1%.