Châu Âu vẫn là khu vực hồ hởi nhất với thị trường IPTV, song Trung Quốc, Đông Âu và Nga cũng đang tăng tốc rất nhanh.