Giadinh.net - Trước tình hình khan hiếm lương thực ngày càng trở nên căng thẳng, các nhà chức trách ...