24H.COM.VN - Chi tiêu dành cho các trang thiết bị sản xuất chip trong năm ngoái đã tăng mạnh, trong đó, châu Á là khu vực có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất.