Như thông lệ vào kỳ họp cuối năm, sau khi 4 tư lệnh ngành đăng đàn trả lời chất vấn, Thủ tướng Chính phủ sẽ trả lời chất vấn các câu hỏi của các vị Đại biểu Quốc hội. Hôm nay (17-11) Quốc hội sẽ bắt đầu phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Lần này nhiều vị Đại biểu Quốc hội mong muốn Chính phủ có những giải pháp thiết thực hơn nữa để kinh tế phát triển một cách ổn định và bền vững.

Theo Đại biểu Dương Trung Quốc (Đồng Nai), trong năm 2014 Chính phủ đối mặt với rất nhiều khó khăn kể cả đối nội và đối ngoại. "Cảm nhận của tôi thấy Chính phủ ứng phó rất giỏi nhưng cũng từ ứng biến rất giỏi chúng ta đặt ra một câu hỏi "Tại sao chúng ta chưa tạo ra được sự phát triển ổn định và bền vững”?, ông Quốc nêu vấn đề, đồng thời nhấn mạnh: "Tôi nghĩ Chính phủ phải phát huy được những năng lực ứng biến trong thời kỳ có rất nhiều nảy sinh như thế này, nhưng đồng thời cũng phải đi vào việc tổ chức phát triển một cách bền vững. Đương nhiên, đến thời điểm này có thể khẳng định, kinh tế - xã hội đã có những dấu hiệu tích cực, phản ánh một phần nào đó trong điều chỉnh của Chính phủ. Nhưng cái quan trọng, tôi nhắc lại là người dân muốn nó phải bền vững và đi vào nề nếp”.

Ông Quốc cũng cho rằng, đây không chỉ là trách nhiệm của Chính phủ, như việc: tổ chức Chính phủ hiện nay có hợp lý không? có cảm tưởng như một số lĩnh vực quá tải đối với các Bộ trưởng. Ví dụ như Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với biết bao nhiêu đầu mối khác nữa mà trước kia tương đương một Bộ, hoặc một Tổng cục như: Thủy lợi, Thủy sản... "Về mặt lý thuyết thì đúng nhưng về mặt điều hành có làm được không?”, theo ông Quốc.

Đại biểu cũng lưu ý, có những vấn đề người dân dễ cảm nhận nhất liên quan đến đời sống của họ nhưng đó không phải là công việc của một bộ. Đơn cử như tai nạn giao thông đâu phải chỉ trách nhiệm của Bộ Giao thông Vận tải, mặc dù Bộ Giao thông Vận tải là bộ phụ trách hạ tầng. Tai nạn giao thông còn có trách nhiệm của Bộ Công an nữa. Ngay vấn đề hạ tầng giao thông cũng có trách nhiệm của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Hay một chuyện nhỏ là mâm cơm người dân chẳng hạn, an toàn vệ sinh thực phẩm không chỉ là câu chuyện của nông nghiệp mà còn cả Công thương, Y tế.

Ông Quốc đặt vấn đề: Tại sao mâm cơm của dân không an toàn thì không chỉ một bộ mà một số bộ cùng vị Phó Thủ tướng phụ trách vấn đề ấy trả lời? Người dân nhìn vào từng cảm thụ của họ từ trong những cái rất nhỏ như thế. Rõ ràng là chưa phối hợp được với nhau. "Tôi cũng nghĩ, cách chất vấn hiện nay không phù hợp lắm vì động đến một vấn đề nào thì Bộ trưởng có thể lấy ngay lý do tôi không quản vấn đề này. Tôi thì tôi rất muốn lấy vấn đề đời sống ra chất vấn chứ không phải lấy công việc của một bộ nào đó ra chất vấn. Và tôi nghĩ, đây là một thực tế mà Chính phủ phải quan tâm điều hành”, ông Quốc nói.

Còn Đại biểu Trần Du Lịch (TP Hồ Chí Minh) nhìn nhận, cái được lớn nhất trong điều hành của Chính phủ là có những giải pháp ứng phó để xử lý tình thế, hiệu quả trong ổn định vĩ mô. Còn hạn chế là chưa triển khai được nhiều những chính sách dài hạn, hiệu quả. Ví dụ như tập trung những chính sách lớn để tạo bước trong mục tiêu tái cấu trúc chuyển đổi mô hình tăng trưởng.

"Tôi quan tâm Thủ tướng đưa ra những giải pháp về vấn đề tái cấu trúc và cách xử lý của chúng ta thế nào? hay tồn tại lớn nhất là vấn đề năng lực cạnh tranh, năng suất lao động rất thấp, thế thì cần giải pháp lớn gì? Chúng ta phải trả lời câu hỏi tại sao chúng ta có 12 cây, con thuộc loại cao nhất thế giới, nhưng không làm giàu được? Năng suất sinh học thì cao nhưng chi phí làm ra nó quá lớn thành ra đóng góp cho GDP không nhiều. Những cái đó tôi nghĩ Chính phủ nên làm rõ”, ông Lịch nói.

Với Đại biểu Đỗ Văn Vẻ (Thái Bình) thì vấn đề được ông quan tâm nhất là làm sao để kinh tế đất nước tăng trưởng bền vững? "Tôi tin tưởng với điều hành của Chính phủ, Thủ tướng nắm chắc các vấn đề. Cần giải quyết rõ những vấn đề để cho cử tri, cũng như các Đại biểu Quốc hội hiểu để từ đó chúng ta cùng hành động một cách đồng bộ và xây dựng đất nước, tăng trưởng kinh tế, mọi việc tốt hơn, ổn định hơn”. Ông Vẻ cũng bày tỏ tin tưởng trả lời của Thủ tướng tại kỳ chất vấn này sẽ làm rõ các vấn đề, yêu cầu, nguyện vọng của cử tri, nhân dân. "Mục tiêu cuối cùng là chúng ta phải chung tay xây dựng đất nước, phải quyết tâm để làm sao tăng trưởng kinh tế bền vững vì giờ đất nước ta đã hội nhập quốc tế rồi, nên phải tâm huyết, nâng cao trình độ quản lý đất nước, toàn tâm toàn ý vào xây dựng đất nước”, ông Vẻ chia sẻ.

Việt Thắng-Mai Loan (ghi)