(Toquoc) – Gần 30 câu chất vấn của các đại biểu HĐND TP Hà Nội sáng 18/4 vẫn chỉ xoay quanh một số chủ đề đã đã được lặp đi lặp lại tại các kỳ họp trước. Còn câu trả lời dường như vẫn chưa đáp ứng được những câu hỏi “cũ” này.