"Tháng khuyến mãi" được tổ chức nhằm kích cầu tiêu dùng, góp phần kiềm chế tăng giá, đồng thời thu hút hơn nữa khách quốc tế và các tỉnh đến Hà Nội. Nhưng đằng sau đó vẫn còn những băn khoăn...