LĐLĐ tỉnh An Giang đã xây dựng kế hoạch “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả TƯLĐTT giai đoạn 2013 - 2018 trong các DN trên địa bàn tỉnh.

Chat luong bua an ca o mot so doanh nghiep con thap - Anh 1

Đến hết năm 2016, 165/235 DN có tổ chức công đoàn đã ký kết TƯLĐTT (tỉ lệ 70,2%); trong đó: 16/16 DN nhà nước (đạt 100%) so chỉ tiêu kế hoạch; 143/212 DN ngoài nhà nước (đạt 67,4%) thấp hơn so chỉ tiêu kế hoạch (70%). Theo ghi nhận của các cấp CĐ, một bộ phận CNLĐ tại các DN ngoài nhà nước vẫn còn lo lắng về tình trạng việc làm thiếu ổn định, thu nhập chưa đáp ứng nhu cầu cuộc sống tối thiểu, an toàn vệ sinh thực phẩm tại các bếp ăn tập thể và chất lượng bữa ăn ca của CN còn thấp (phổ biến từ 10.000 - 12.000đ/suất), chưa đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng cho NLĐ...

S.S