[Kênh14] - Mới lạ và đầy ngạc nhiên, các teen girl và cả teen boy sẽ không thể "cầm lòng" trước "em" vòng Composite này đâu đấy!