(HHT_Online) Chào ngày mới xinh tươi nhắc teen nhớ cẩn thận không là ăn “dưa bở” của lũ bạn “quỷ sứ” đấy! Chúc bạn ngày đầu tháng vui vẻ, nhiều sức khỏe, chuyện học hành thuận lợi và cuộc sống "happy"...