Hai Phiếm sang nhà Nghĩ tôi đầy phấn khởi:

- Vậy là chúng ta tuy về hưu rồi nhưng vẫn được tăng lương! - Đúng thế! Nhưng ghét thằng Giá quá. Cứ thấy mình sắp có thêm tiền là nhảy vọt lên phía trước khiến cậu Lương cứ là mướt mồ hôi... - Đừng buồn! Toàn thế giới đều nghèo như ta thôi! - Hả? - Nghĩ tôi há hốc mồm. - Mình ở trong nhà không biết chứ các bác ở Bộ LĐ-TB&XH đi đây đó nhiều đã khẳng định rằng mức lương tối thiểu (730 ngàn đồng) ở ta chỉ thấp hơn các nước có 40% thôi. - Các nước là những nước nào? Nghĩa là mặt bằng lương nước ta bằng 60% "CÁC NƯỚC"? - Đã bảo mình không đi đây đó, ếch ngồi đáy giếng, nghe thì phải tin thôi chứ cãi lại làm sao được! - Ví dụ thằng cháu tôi mới tốt nghiệp đại học được 2 triệu đồng/tháng tạm tính bằng 100 USD/ tháng thì ở các nước, sinh viên mới ra trường đi làm lương cũng chỉ 180 USD/tháng? -Ờ... ờ...! Không có lẽ! - Hay các bác ấy có kế hoạch cho tháng sau, năm sau sẽ cấp lương bằng 60% lương của người lao động các nước? - Nghe nói lương trung bình của họ là 2.000 USD/tháng, vậy ta sẽ được 1.200 USD/tháng, vị chi gần 24 triệu VND/tháng. Tiền nhiều như thế thì không biết tiêu như thế nào nhỉ... - Phải hy vọng thôi! - Bác đừng nói nữa, tôi đứng tim bây giờ! Đang nói chuyện bỗng cô thu ngân của chi nhánh điện lực gõ cửa. Nghĩ tôi nhìn tờ hóa đơn thanh toán bằng nửa tháng lương hưu bỗng tái mặt và lắp bắp: - Cô... cô thư thư cho vài hôm nữa... CẢ NGHĨ