Ở Hàn Quốc, ông là Hoàng đế. Ở Australia, ông là “Thánh Gus”. Và ở Nga, người ta gọi ông là “đồng chí Hiddinski”!