(PL)- Tỉnh ủy Thái Bình vừa quyết định khai trừ Đảng đối với ông Trần Thọ Hùng, người vừa bị cách chức chánh văn phòng UBND tỉnh, do liên quan tới thất thoát tiền bạc khi thực hiện Đề án tin học hóa quản lý hành chính nhà nước (Đề án 112) ở tỉnh này.